Samfällighetens förvaltning

Norrtuna samfällighet (NSF) förvaltar tre gemensamhetsanläggningar (GA): GA 1: vägar,GA 2: vatten, GA 3: allmänna platser/grönområden.  Vad som ingår i resp GA samt dess ändamål är beskrivet i ett särskilt anläggningsbeslut.

Alla GA sköts till stor del genom gemensamma insatser på särskilda städdagar av föreningens medlemmar, förutom att vi har särskilt utsedda tillsynsmän som dagligen ser till att vattenförsörjningen fungerar.

Vid föreningens årsstämma väljs föreningens styrelse, som har det yttersta ansvaret för att förvalta våra anläggningar och genomföra de på årsmötet beslutade aktiviteterna och åtgärderna. Genom att delta på årsmötena kan du som medlem aktivt påverka hur området ska skötas inom ramen för vårt anläggningsbeslut. Ser du möjlighet till förbättringsområden skriver du motioner till årsmötet. Motioner skall inlämnas senast vid maj månads utgång för att behandlas på kommande årsmöte.

Informationspolicy-för-Norrtuna-samfällighetsförening-2018-08-25-hemsidan.pdf