Start

Välkommen till Norrtuna samfällighetsförening!


Mitt emellan två sörmländska slott, bland grönskande skogar och öppna betesmarker, ligger Norrtuna.

Det stillsamma området strax norr om Gnesta består av 113 fastigheter med egna tomter, gemensam mark och skog samt en fin badplats i den långsträckta sjön Klämmingen.
 
Norrtunas gemensamma ägor sköts av fastighetsägarna. Tillsammans utgör de en samfällighetsförening.
 
En del av informationen på denna webbplats kräver att du är inloggad som medlem i samfällighetsföreningen.
 


Kontakt

Norrtuna samfällighetsförening
Norrtunavägen 2
646 91 GNESTA

Mejl: norrtunasamf@telia.com
Bankgironr: 457-8852
Organisationsnr: 716401-8173