Stadgar

 

Föreningen bildades i början av 1970-talet genom förrättning av Lantmäteriet i samband med exploateringen av Norrtuna fritidsområde. Därvid fastställdes bland annat att föreningen skall ha 113 fastigheter som medlemmar, samt föreningens stadgar. Stadgarna, som  senare har reviderats,  kan du ladda ned här:

Stadgar 2021-08-28 Rev C