Vatten, avlopp och sophämtning

Vattenförsörjningen till fastigheterna går via ett enskilt vattenverk och ledningssystem som fungerar tack vare tre av samfällighetens medlemmar som är  vattentillsynspersoner. I vattenverket renas sjövatten från Klämmingen till dricksvatten av god kvalitet som kontrolleras noggrant och regelbundet. Vattenintaget ligger strax utanför högra båtbryggan. Vi har begränsad kapacitet på vårt vattenverk, det räcker till en förbrukning på ca 300 liter per dygn och fastighet. Det innebär att du som boende inte får vattna med vattenslang eller fylla en pool. Normalförbrukningen i Sverige för personlig hygien, disk, tvätt och matlagning är ca 140 liter per person och dygn.

Många fastigheter har fortfarande kvar en gammal modell av trevägskran belägen vid fastighetsgränsen. Dessa kranar har vid flera tillfällen orsakat stora läckage. Det är mycket viktigt att denna så kallade Mora-kran öppnas och stängs ordentligt (dvs helt öppen eller stängd, inga mellanlägen). Den riktiga lösningen ska vara en avstängning vid tomtgräns som föreningen ansvarar för, och att varje fastighet har en egen huvudkran med möjlighet att tappa ur vattnet i huset. Kontrollera gärna vilken typ av kran som finns vid din fastighet.

Stor del av våra medlemmars årsavgift går till drift och underhåll av vårt vattenverk samt ledningar till fastigheterna. En del av de medel som kommer in avsätts till en underhållsfond.

För fastigheternas enskilda avlopp och sophämtning ansvarar respektive fastighetsägare. Tömning beställs via Gnesta kommun och bekostas av fastighetsägaren.

Vattnet i vår samfällighetsförening är mjukt (= cirka 3,5 dH).

Läs här om förutsättningar, ansvar, utförande och funktion vid anläggande av enskilt avlopp

Regler-anläggande-enskilt-avlopp.pptx