Nya vägnamnsskyltar

Idag, 11/7, har styrelsen satt upp nya vägnamnsskyltar på

Mandelblomsvägen, Blåsippsvägen, Kattfotsvägen, Gullvivsvägen och en ny för Tussilagovägen i korsningen med Norrtunavägen.

Vägnamnsskyltarna inventerades på vårens städdag av ett arbetslag som rengjorde de som gick att få i hyggligt skick och sammanställde en lista på de skyltar som behövde bytas.

//Styrelsen

Vänster båtbrygga klar

Arbetet med att reparera den vänstra båtbryggan inklusive rampen/landgången är nu klart. Ni som har båtplatser på den bryggan kan alltså börja sjösätta och få era förtöjningsbojar på plats. Några av dem har ju dragits ur position när bryggan blåste in mot land.

//Styrelsen

Arbete med båtbryggorna påbörjat

Idag, måndag 3 juni, har arbetet med att reparera båtbryggorna inletts.

I samband med det, kommer vattenintaget inspekteras och för dykarnas säkerhet måste vattenpumparna stängas av under tiden. Mellan 12.00 och 15.00 uppmanas medlemmarna att vara sparsamma med vattnet. Det vi har i tankarna, är det vi har och om de töms innan produktionen återupptas kommer vattenverket inte hinna med att fylla upp tankarna i samma takt som det används på eftermiddagen/kvällen.

// Styrelsen

Arbete med båtbryggorna beställt

Styrelsen har fått in offerter på att åtgärda båda båtbryggorna och har tagit ett så kallat Per Capsulam-beslut om att godta offerterna från ett företag som heter Deep Sea Solutions. Per Capsulam-beslutet innebär att start för reparationerna kan komma igång snabbare då vi inte väntar till nästa ordinarie styrelsemöte med att behandla ärendet.

Entreprenören  beräknar att de kan påbörja reparationerna inom två till tre veckor beroende på när det material de måste beställa, levereras.

I samband med bryggreparationerna kommer entreprenören även utföra inspektionsdykning vid vårt vattenintag vilket de lämnade rabatterat pris på.

//Styrelsen

Uppdatering om båtbryggan

Styrelsen gör allt vi kan för att ni som har båtplats på den sönderblåsta bryggan ska kunna lägga i era båtar så snart som möjligt och har börjat med arbetet att inhämta offerter på att dra ut den sönderblåsta båtbryggan och förankra den på rätt plats. En entreprenör specialiserad på flytbryggor var på på plats i mitten av veckan för att inspektera bryggan och offert väntas inom kort.

I samband med det tänkta arbetet, inventerar vi också möjligheten att reparera landgången samt utföra ett inspektionsdyk vid vårt vattenintag.

//Styrelsen